อัลบั้มภาพ : นายกอบต.คลองกระบือพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตฯ