Username :
Password :
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

               ประกาศ ณ วันที่  ๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

  (นายสนชัย สังขศรี) 

 

                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2564