Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชุมชน หมู่ที่ 11  ตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2564