Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รายชื่อเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พศ.2565
   
 
   

      ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอปากพนัง (ศป.ปส.อำเภอปากพนัง) ได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 

     บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้แต่งตั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2565  ปรากฏตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2565